Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

ΦΣΑ: Ψηφοφορία για το ωράριο εφημεριών


Aθήνα, 1 6 Ιουλίου 2013

 Προς τους φαρμακοποιούς – μέλη του Φ.Σ.Α.

 ΘΕΜΑ : «ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ»

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΣΑ που συνήλθε στις 15 - 7 - 2013, αποφάσισε όπως υλοποιήσει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τοποθετήσει κάλπη στα γραφεία του, προκειμένου το σώμα να αποφασίσει εάν επιθυμεί να παραμείνει το ωράριο εφημεριών ως έχει ή να ενισχυθεί το ωράριο εφημεριών σε ώρες...
... που θα αποφασιστεί σε δεύτερη ψηφοφορία εάν τούτο ήθελε υπερψηφιστεί.

 H ψηφοφορία θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συλλόγου από Δευτέρα 29 - 7 - 2013 έως και Δευτέρα 12 - 8 - 2013. Το ωράριο λειτουργίας των γραφε ίων για την ψηφοφορία θα συμπίπτει ακριβώς με το ωράριο των παραλαβών των συνταγών.

 Για την ψηφοφορία απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία και απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). για τον Φ.Σ.Α.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ