Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Αύξηση ΦΩΤΙΑ στις συμμετοχές ασθενών από Δευτέρα 14-7-2014

Από το πρόγραμμα FARMAKONET μαθαίνουμε για την ΥΑ που αυξάνει τις συμμετοχές των ασθενών από Δευτέρα 14-7-2014! Κι επειδή εμείς οι Φαρμακοποιοί θα εισπράξουμε για μία ακόμα φορά τη μήνι των συμπολιτών μας, δείτε πώς υπολογίζονται να ξέρετε να εξηγήσετε στον κοσμάκη γιατί μετά από 2 μήνες που είχαμε διορθώσεις η συμμετοχή τους θα εκτοξευθεί!
1. ΑΛΛΑΓΗ κοστολόγησης στις Συνταγές του ΕΟΠΥΥ

Νέα κοστολόγηση συνταγών ΕΟΠΥΥ με εφαρμογή την Δευτέρα 14/7/2014. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την ΗΔΙΚΑ, καταργείται το ποσοστό συμμετοχής του ταμείου ΕΟΠΥΥ (50%) επί της διαφοράς από την ασφαλιστική τιμή (όταν η θεραπευτική κατηγορία δεν είχε γενόσημο).

Με τον νέο τρόπο κοστολόγησης, ο ασφαλισμένος, θα πληρώνει την συμμετοχή του + όλη την διαφορά (Τιμή Λιανικής μείον Ασφαλιστική Τιμή) μέχρι το ποσό των 50€ (για τον ΕΟΠΥΥ, 0€ για τους υπόλοιπους). Όταν η διαφορά ξεπερνά τα 50€, το ποσό που υπερβαίνει τα 50€, χρεώνεται στο ταμείο.
Προσοχή!!! ο υπολογισμός γίνεται ανά τεμάχιο σκευάσματος!!!
Παράδειγμα :Περίπτωση α) Φάρμακο με Λιανική 60€ και Ασφ.Τιμή 10€

Ο ασφαλισμένος πληρώνει:
  • διαφορά (Τιμή Λιανική – Ασφαλιστική Τιμή) 50€
  • συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής τιμής 2,5€
  • Επιβάρυνση του 1€ 1€
...... σύνολο 53,5€

Το ταμείο πληρώνει:
Υπόλοιπο συμμετοχής 75% επί της Ασφαλιστικής τιμής 7,5€
Μείον Επιβάρυνση του 1€ -1€
σύνολο 6,5€

Περίπτωση β) Φάρμακο με Λιανική 80€ και Ασφ.Τιμή 10€

Ο ασφαλισμένος πληρώνει:
  • διαφορά (Τιμή Λιανική – Ασφαλιστική Τιμή) 50€
  • συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής τιμής 2,5€
  • Επιβάρυνση του 1€ 1€
...... σύνολο 53,5€

Το ταμείο πληρώνει
την διαφορά πάνω από τα 50€ (Τ.Λ. – Ασφ.Τιμή) 20€
(80€-10€-50€=20€)
Υπόλοιπο συμμετοχής 75% επί της Ασφ. Τιμής 7,5€
Μείον Επιβάρυνση του 1€ -1€
σύνολο 26,5€