Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό Μητρώο Ασθενών με ηπατίτιδα C

Ενεργοποιείται σε τρεις εβδομάδες - Οι τρεις στόχοι του - Η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ

Ενεργοποιείται σε τρεις εβδομάδες το Μητρώο Ασθενών με ηπατίτιδα C, ένα έργο που υλοποιήθηκε από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου, υπό την επιστημονική ευθύνη των καθηγητών Άγγελου Χατζάκη και Κυριάκου Σουλιώτη. Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η καταγραφή ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ.
 Σκοπός του μητρώου είναι α) η καταγραφή συγκεκριμένων, κρίσιμων κλινικά, επιδημιολογικών ατομικών δεδομένων, β) η αξιολόγηση συγκεκριμένων, προκαθορισμένων αποτελεσμάτων για έναν πληθυσμό-στόχο και γ) η υποστήριξη εμπεριστατωμένης απόφασης για τη δίκαιη κατανομή των πόρων.

Η συμπλήρωση του Μητρώου θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασθενείς με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία από τον ΕΟΠΥΥ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, δηλαδή γιατρούς,  στη διεύθυνση www.hepcregistry.gr

Μέσω αυτού του αρχείου ο ασφαλιστικός οργανισμός θα συλλέξει τεκμηριωμένες πληροφορίες  για τη  συχνότητα της πάθησης, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης πρόσβασης στη θεραπεία και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από αυτήν.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, το μητρώο υλοποιήθηκε με ιδίους πόρους από τους επιστημονικούς φορείς που ανέλαβαν την υλοποίηση του.


 πηγή: Πρώτο Θέμα