Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΟΣΑ: Δραματική μείωση 27,5% παρουσίασαν τα εισοδήματα στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης

Αντίστοιχα μειώθηκε η δαπάνη και η αποταμίευση από το 2007 έως το 2015 – Στην έκθεση επισημαίνονται οι μεγάλες αποκλίσεις, ειδικά σε χώρες που εφαρμόστηκαν προγράμματα, όπως η Ελλάδα

Κάτι παραπάνω από το ένα τέταρτο του εισοδήματός του έχει χάσει ο μέσος Έλληνας από το 2007 έως και σήμερα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί σε ποσοστό 27,5%, με τις δαπάνες και την αποταμίευση να έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη πτώση.

Ο ΟΟΣΑ αποτυπώνει στην έκθεσή του τη...


... δραματική μείωση του εισοδήματος των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, από το 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2015, το διαθέσιμο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1/4, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να υποχωρεί κατά 20% από το 2007 έως τις αρχές του 2015.

Αντίστοιχα πτωτική ήταν και η πορεία των αποταμιεύσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το ποσοστό αποταμίευσης στις αρχές του 2007 ήταν 3,2%. Στο τέλος του 2013 το ποσοστό ήταν στο -11,1%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 είχε περιοριστεί η πτώση του στο -6,8%.

Κατά μέσο όρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι του 2007, ενώ το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα παρουσίασε άνοδο κατά 8,1%. Αξίζει να σημειωθεί η επισήμανση του Οργανισμού, ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών του και ειδικά σε εκείνες όπου εφαρμόστηκαν προγράμματα προσαρμογής όπως η Ελλάδα.