Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ για την αιφνιδιαστική ρύθμιση της ΗΔΙΚΑ για πολλαπλούς χρήστες

Π.Φ.Σ.
Προς την ΗΔΙΚΑ

Για μια ακόμη φορά η ΗΔΙΚΑ προχώρησε σε ρύθμιση που αφορά το ευαίσθητο θέμα της εκτέλεσης συνταγών με την εισαγωγή πολλαπλών χρηστών, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά διαβούλευση ή συζήτηση με το θεσμικό κατοχυρωμένο φορέα των Φαρμακοποιών που είναι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ο οποίος εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ.

Πέραν των νομικών ερωτημάτων που εγείρονται για...


... θέματα προσωπικών δεδομένων, καθώς ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε ένα φαρμακοποιό ώστε να εκτελεί συνταγές σε άλλο φαρμακείο, δημιουργούνται και εύλογα ερωτήματα για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Τίθεται επίσης το εύλογο ερώτημα της σκοπιμότητας της εν λόγω ρυθμίσεως. Η ΗΔΙΚΑ ενεργώντας μονομερώς, δεν εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να προβεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση, που αυτή αποσκοπεί, και τίνος τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα εξυπηρετούνται.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι η βεβιασμένη έκδοση εγκυκλίων, την ώρα μάλιστα που δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε καν το πιλοτικό πρόγραμμα της ηλεκτρονικής υπογραφής σε 10 μόλις φαρμακεία, προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινή χρήση των φαρμακοποιών αλλά και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Κυρίως όμως, και σε αυτό επανερχόμαστε, δεν μπορεί να εφαρμόζονται νέες ρυθμίσεις ως τετελεσμένες αποφάσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος μεταξύ μας.

Όπως ίσως γνωρίζετε, το θεμελιώδες έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν θα είχε υλοποιηθεί, αν δεν το στήριζαν πρωτίστως οι Φαρμακοποιοί και βέβαια ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Στα πλαίσια λοιπόν της αγαστής μεταξύ μας συνεργασίας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης, αλλά και μελλοντικών που πρόκειται να υλοποιηθούν, θα πρέπει να γίνει ένας ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει με τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα.


Κωνσταντίνος Λουράντος
Πρόεδρος ΠΦΣ