Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Εκλογές Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ) ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΣ) ΤΗΣ ΕΦΕ

Καλούνται τα μέλη της ΕΦΕ, σε τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΦΕ, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 στις 17:00 μμ στην Αίθουσα της Φαρμακογνωσίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου). Η είσοδος είναι από την κεντρική είσοδο της ‘ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (μεγάλο παρκινγκ).Στη συνέχεια παρακαλούμε να ακολουθείτε τη σήμανση που οδηγεί στην αίθουσα Φαρμακογνωσίας.

Η Γ.Σ, θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 ανεξαρτήτως απαρτίας.

ΘΕΜΑΤΑ Ημερήσιας Διάταξης (ΗΔ) στη Γ.Σ:
 

• Απολογισμός απερχόμενου ΔΣ

• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

• Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για μέλη του ΔΣ και για την εξελεγκτική επιτροπή, γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του Προέδρου της ΕΦΕ Καθ. Κωνσταντίνου Δεμέτζου, demetzos@pharm.uoa.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι στις 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Η υποβολή της υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από την επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητα του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι όπως και τα μέλη της ΕΦΕ με βάση το καταστατικό πρέπει να είναι πτυχιούχοι Φαρμακευτικών Σχολών ή πτυχιούχοι άλλων σχολών με διδακτορικό στις φαρμακευτικές επιστήμες. Οι καθηγητές των Φαρμακευτικών σχολών, όλων των βαθμίδων, αυτοδίκαια μπορούν να είναι μέλη της ΕΦΕ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη της ΕΦΕ τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες στην ΕΦΕ (συνδρομή), το 2015.

Όσοι έχουν οικονομική εκκρεμότητα και επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να καταθέσουν στον λογαριασμό της ΕΦΕ την ετήσια συνδρομή τους για το 2015 (20 ευρώ) και να αποστείλουν το καταθετήριο στο ΦΑΞ 2169000545 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΦΕ efe1932@hotmail.com, μέχρι την ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων. Εναλλακτικά μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματέα των γραφείων της ΕΦΕ κ. Έρικα Μπατή (Δευτέρα 8:00 – 12:00 το μεσημέρι) ή στην Ταμία της ΕΦΕ, Καθ. Ε. Σκαλτσά (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Η ετήσια συνδρομή για το 2015, μπορεί να κατατεθεί στην τράπεζα με τα στοιχεία του λογαριασμού που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΕΦΕ, στην σχετική αίτηση εγγραφής μέλους.

Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Δεμέτζος        Ιωάννα Χήνου

Καθηγητής                       Καθηγήτρια

Τηλ. επικοινωνίας κ. Έρικα Μπατή, 6933293141. Η ολοκλήρωση της ψηφοφορίας λήγει δύο (2) ώρες μετά την έναρξή της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διευθ. Επικοιν.: Εμμ. Μπενάκη 30, Αθήνα

Τηλ: (216)9000545

Fax: (216)9000545

Email:efe1932@hotmail.com