Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ALERT! Εξόφληση συνταγών Ιουνίου!

Από τις... «δισκέτες» στο ταμείο η απόσταση ήταν μόλις ελάχιστες ώρες! Το πρωί έφτασαν τα αρχεία πληρωμών στους συλλόγους και το απόγευμα πιστώθηκαν οι λογαριασμοί ΔΙΑΣ με τα αιτούμενα ποσά των συνταγών ΕΟΠΥΥ του μήνα Ιούνη.

Αύριο θα...

... ολοκληρωθεί η πληρωμή με την πίστωση των ποσών στους διανεμητικούς λογαριασμούς.

Ο Ιούνιος εξοφλήθηκε μετά από 90 μέρες. Η ψαλίδα πρέπει να κλείσει κατά 30 μέρες ακόμα για να είναι ο ΕΟΠΥΥ συνεπής στις συμβατικές του υποχρεώσεις....