Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Στη Unisystems καταλήγει έργο του ΕΟΠΥΥ για οργάνωση και λειτουργία διαχείρισης συνταγών φαρμακείων

Στη Unisystems καταλήγει έργο του ΕΟΠΥΥ για παροχή SLAs

Αφορά στην οργάνωση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης συνταγών 

Ο ΕΟΠΥΥ ενέκρινε την οικονομική προσφορά της Unisystems για το έργο «Παροχή Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών για την Οργάνωση και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Συνταγών του ΕΟΠΥΥ». 

Στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και ορθή εκκαθάριση των απαιτήσεων του συνόλου των φαρμακείων που...


... εκτελούν συνταγές για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ο έγκαιρος και ορθός υπολογισμός του ποσού επιστροφής (rebate) από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η αξία του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά της Unisystems, στα 3.677.251,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πλέον η Unisystems καλείται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε απορρίψει ως μη αποδεκτή την προσφορά της ένωσης εταιρειών Cosmos Business Systems-PricewaterhouseCoopers Business Solutions στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.


NetFAX