Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΠΦΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 26/11/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 3614

 
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο Επιτροπής  Τιμών  φαρμάκων
Κοινοποίηση: 
Μέλη  Επιτροπής  Τιμών φαρμάκων 
Υπουργείου Υγείας


Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε  στην προσεχή ανατιμολόγηση να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα παράτασης διάθεσης αποθεμάτων μεταβατικής περιόδου τουλάχιστον 45 ημερών για τα φαρμακεία και τουλάχιστον 20 ημερών για  τις φαρμακαποθήκες, προκειμένου να διαθέσουν τα αποθέματά τους χωρίς να υποστούν ζημίες.


 

Μέλη της επιτροπής τιμών – εκπρόσωποι ΠΦΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (Τακτικό μέλος)           Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ (αναπληρωματικό μέλος)
Κωνσταντίνος Λουράντος                                               Ανδρέας Σοφιανόπουλος