Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Παράταση στις πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Παρατείνεται ως την Τετάρτη 2.12.2015 η καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής των δόσεων φορολογίας εισοδήματoς για φυσικά-νομικά πρόσωπα και της δεύτερης δόσης 
Ε.Ν.Φ.Ι.Α. που λήγει σήμερα.

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία...


... λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας του TAXISNET, για εργασίες
 αναβάθμισης-συντήρησης, το χρονικό διάστημα από 28.11.2015 ως 29.11.2015.