Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Εκδόθηκε Δελτίο Τιμών με νέα σκευάσματα

Εκδόθηκε την Παρασκευή Υπουργική απόφαση και νέο Δελτίο Τιμών που περιλαμβάνει μόνο τα νέα σκευάσματα που μπαίνουν στην ελληνική αγορά (αναφοράς και νέα γενόσημα-υβριδικά) και όχι καθολική ανατίμηση, η οποία αναμένεται εν καιρώ.

Διαβάστε παρακάτω τις λίστες με τα φάρμακα:
 
 
2) Δείτε το και σε PDF