Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μάχη φαρμακοποιών στο ΣτΕ κατά της ΚΥΑ


Του Παναγιώτη Στάθη 


Δικαστική μάχη κατά του νόμου που επιτρέπει σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς να ανοίγουν φαρμακεία ξεκίνησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής. Με την προσφυγή  ζητεί να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι  αποφάσεις  των υπουργών Οικονομικών και  Υγείας με τις οποίες απελευθερώνεται το επάγγελμα του φαρμακοποιού. 

Τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών θα λειτουργούν με τη μορφή  Ε.Π.Ε. και υποχρεωτικά θα υπάρχει συνέταιρος φαρμακοποιός με μερίδιο 20%. 
Στην προσφυγή του  ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος Αττικής υποστηρίζει, ότι για τον καθορισμό  των  προϋποθέσεων  χορήγησης αδειών φαρμακείων απαιτείται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και όχι η έκδοση υπουργικής απόφασης όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.  

Επίσης, αναφέρει ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας. 

Σύμφωνα με την προσφυγή, οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις δημιουργούν δύο ταχυτήτων επιχειρηματίες φαρμακείων, "δίνοντας έτσι στους ιδιώτες την ευχέρεια να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση έναντι των επιστημόνων φαρμακοποιών".


www.capital.gr