Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Αν. Ξανθός: «Το φάρμακο δεν αποτελεί απλό εμπορικό προϊόν»

Το φάρμακο «δεν αποτελεί απλό εμπορικό προϊόν», αλλά «μείζονος σημασίας κοινωνικό αγαθό, που δεν μπορεί να εκχωρηθεί στους μηχανισμούς της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού» τόνισε μιλώντας στην άτυπη σύνοδο υπουργών Υγείας της Ε.Ε. ο Έλληνας υπουργός Ανδρέας Ξανθός.

«Το φάρμακο δεν μπορεί να εκχωρηθεί στους μηχανισμούς της αγοράς»

Επικρίνοντας τη στάση της φαρμακοβιομηχανίας ο Αν. Ξανθός υπογράμμισε ότι...


... το φάρμακο είναι ο «κατ' εξοχήν χώρος όπου η οικονομία της αγοράς αδυνατεί να λειτουργήσει με όρους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος» και πως «το σημερινό νομικό καθεστώς προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι σε ανισορροπία με την προσβασιμότητα και την προσιτή τιμή των φαρμάκων».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα νέα φάρμακα για τη θεραπεία των πασχόντων από χρόνια ηπατίτιδα C, για τα οποία ανέφερε ότι «έχουν απαγορευτική τιμή για την πλήρη κάλυψη όλων των ασθενών που έχουν θεραπευτική ένδειξη».

«Κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας τη δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών σε «πραγματικά καινοτόμα φάρμακα με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και θετική επίδραση στην εξέλιξη της νόσου και την ποιότητα ζωής» και επεσήμανε ότι «στην Ελλάδα δίνουμε πλέον πολύ μεγάλη βαρύτητα στην έννοια της καθολικότητας και της ισότητας στην πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια φροντίδα υγείας».

Τόνισε ότι η διασφάλιση της πρόσβασης στη φαρμακευτική καινοτομία προϋποθέτει τη Διευρωπαϊκή Συνεργασία με στόχο την «αναθεώρηση του καθεστώτος 'κατάχρησης' της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (IP) και των ρυθμίσεων για τα ορφανά φάρμακα ή της πρώιμης αδειοδότησης».


Να μπει φρένο στις απειλές της φαρμακοβιομηχανίας

Ο Ανδρέας Ξανθός εξήγησε ότι «είναι σημαντικό ζήτημα πολιτικής συνοχής για την Ε.Ε. να ενισχυθούν μηχανισμοί συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών σ' αυτόν τον τομέα περιορίζοντας τη δυνατότητα της φαρμακοβιομηχανίας να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα ή μονοπωλιακή θέση της στην αγορά και να ασκεί πιέσεις, να απειλεί με αποσύρσεις, να θέτει σε μειονεκτική θέση τους ασθενείς και τα Συστήματα Υγείας - Κοινωνικής Ασφάλισης ολόκληρων χωρών».


Πρωτοβουλία Ξανθού για διακρατική συνεργασία

Στο περιθώριο της άτυπης συνόδου ο υπουργός Υγείας συναντήθηκε σε διμερές επίπεδο με τους υπουργούς Υγείας της Κύπρου, της Μάλτας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, με τους οποίους συμφώνησε για την ανάγκη κοινής διαπραγμάτευσης με τις φαρμακευτικές εταιρείες με στόχο την εξασφάλιση προσιτών και κοινωνικά αποδεκτών τιμών αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων. Με κοινή πρωτοβουλία των χωρών θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο διάστημα συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο».


ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ