Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Απάντηση από ΙΛΥΔΑ σε σχετικό δημοσίευμα

Με αφορμή δημοσίευμα του euro2day που αναδημοσίευσαν οι Farmakopoioi, η εταιρεία ΙΛΥΔΑ μας απέστειλε απάντηση σύμφωνα με την οποία τονίζει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά και ότι σε καιρό κρίσης είχε αύξηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και κερδών.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολής της εταιρείας ΙΛΥΔΑ:


H ΙΛΥΔΑ πιο Ενισχυμένη Συνεχίζει την Αναπτυξιακή της Πορεία


Η δημοσίευση των ετησίων οικονονομικών αποτελεσμάτων της ΙΛΥΔΑ συνέπεσε χρονικά με την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών της με την κύρια συνεργαζόμενη πιστώτρια Τράπεζά της (Εθνική Τράπεζα), μέσω της υπογραφής σχετικής συμφωνίας - πλαισίου, με την οποία αίρονται όλες οι εκκρεμότητες και τίθεται η συνολική σχέση σε νέα υγιή βάση η οποία παρέχει πλέον στην Εταιρεία την δυνατότητα διεύρυνσης του επενδυτικού της προγράμματος.

Ο παραπάνω συνδυασμός δικαιολογεί την αισιοδοξία της διοίκησης της Εταιρείας για την ουσιαστική ενίσχυση της αναπτυξιακής της δράσης στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσης για τους εξής κυρίως λόγους :

  • Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης ήταν εμφανώς βελτιωμένα (ενίσχυση κύκλου εργασιών, θετικό EBITDA 972 χιλ. ευρώ, έναντι αρνητικού την προηγούμενη χρήση). 
  • Σημαντικά ενισχυμένες θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και 
  • Πλήρης αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας και μετατροπή του από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο (15-ετίας), με παράλληλη απομείωση του δανεισμού αυτού. 

Εν κατακλείδι η ΙΛΥΔΑ, παρά την έντονη κρίση που βιώνει ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, όχι απλά μένει ανεπηρέαστη, αλλά αντιθέτως βγαίνει ιδιαίτερα ενισχυμένη από την συμφωνία–πλαίσιο που επετεύχθη με την Εθνική Τράπεζα και με παρακαταθήκη την σαφή βελτίωση του συνόλου των οικονομικών μεγεθών της στην διάρκεια της χρήσεως 2015, παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της που είναι η περαιτέρω ανάπτυξή της σε συνδυασμό με την διαρκή ενδυνάμωση της οικονοικής της θέσης και της μακροχρόνιας αξίας της.


Ανυφαντάκης Βασίλης
ΙΛΥΔΑ  Α.Ε.
Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό, ΤΚ 115 25
Τηλ: 210-670.5000,  Fax: 210-670.5050