Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Η νέα ΥΑ για claw back και τιμολόγηση φαρμάκων

Η συμφωνία που επεδίωκε η Κυβέρνηση με τους Θεσμούς για τη συγκράτηση των μειώσεων των τιμών των φαρμάκων σε λογικά επίπεδα, ώστε να μην αποσύρονται και προκύπτουν (και) έτσι ελλείψεις, επιβεβαιώνεται όπως είχε κυκλοφορήσει, με την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης "Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμακών", η οποία παραδοσιακά προηγείται της διαδικασίας κατάρτισης του νέου ΔΤ από τον ΕΟΦ και το οποίο δρομολογείται πλέον για τέλος Μαΐου και μετά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Δείτε το άρθρο από το Healthview.gr:


 
Εκδόθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση  με θέμα τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2016.
 
Με τη νέα Υ.Α., η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης του Υ.Υ. με τους θεσμικούς φορείς της φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ και ΣΦΕΕ), διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού του νοσοκομειακού claw back. Πιο συγκεκριμένα, η  συνολική δαπάνη υπολογίζεται από τις νοσοκομειακές τιμές των σκευασμάτων μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates). 

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Υ.Α., το ποσό που θα προκύψει από το claw back ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης που έχει κάνει εντός του εξαμήνου, καταβάλλεται ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ύπαρξη κινήτρου για εκπτώσεις προς τα νοσοκομεία, ο δικαιότερος δυνατός χαρακτήρας του μέτρου και παράλληλα η ομαλή ροή στην προμήθεια των νοσοκομείων με φαρμακευτικά σκευάσματα.
 
Παράλληλα εκδόθηκε η Υ.Α. με θέμα «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», στην οποία ορίζεται στο 15% το ανώτατο όριο της πτώσης της τιμής των γενοσήμων ενώ για τα εκτός πατέντας φάρμακα προβλέπεται ότι η τιμή τους δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου. Η υπογραφή της απόφασης αυτής σημειώνεται ότι επιτρέπει στον ΕΟΦ να προχωρήσει στη διαμόρφωση του νέου δελτίου τιμών το οποίο αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και να τεθεί σε διαβούλευση με τους ΚΑΚ στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου.
 
Με τον τρόπο αυτό ευελπιστεί το υπουργείο να δημιουργηθούν οιπροϋποθέσεις έτσι ώστε στο νέο δελτίο τιμών, η αναμενόμενη μείωση τιμής να έχει ανώτατο όριο και να είναι διαχειρίσιμη, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο την κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων.


πηγή: Healthview.gr