Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Yψηλές χρεώσεις που του επιβλήθηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο- Συνήγορος του Πολίτη

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ


Κοινωνική προστασία

Σύνοψη διαμεσολάβησης



Μάρτιος 2016


Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου

Ειδική επιστήμονας: Ειρήνη Ν. Κυριακάκη

Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για τις υψηλές χρεώσεις που του επιβλήθηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο. . .

Συγκεκριμένα ο εν λόγω ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και ακολούθως οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του ιδίου θεραπευτηρίου. Έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας ο ασθενής διακομίστηκε στη ΜΕΘ δημοσίου νοσοκομείου. Για την κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη της νοσηλείας του ασθενούς ακολουθήθηκε η διαδικασία που ίσχυε πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με την έκδοση εισιτηρίου-εξιτηρίου και οι χρεώσεις εστάλησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ωστόσο, επιβλήθηκαν από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στον ασφαλισμένο χρεώσεις ύψους περίπου 14.550,30 ευρώ.


Εξ αυτών καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό παρέμενε σε εκκρεμότητα, για την τακτοποίηση της οποίας η οικογένεια του ασφαλισμένου δεχόταν οχλήσεις.


Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διακριβωθεί η νομιμότητα των επιπλέον χρεώσεων που επιβλήθηκαν στον ασφαλισμένο και της οφειλής που εκκρεμεί σε βάρος του.


Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) συνέταξε πόρισμα, στο οποίο αποφαίνεται τεκμηριωμένα ότι η νοσηλεία του ασθενούς πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου στη ΜΕΘ και καλύφθηκε πλήρως από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Συνεπώς, το πόρισμα καταλήγει ότι δεν δικαιολογείται καμία επιπλέον χρέωση στον ασφαλισμένο εκ μέρους του νοσηλευτικού ιδρύματος και προτείνεται να του επιστραφεί το ποσό των 5.000 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Παραγυιός Πέτρος τηλ. 213 1306 625


http://www.taxheaven.gr/