Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Το πρώτο μητρώο πόνου στη χώρα μας

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου 

Νευροπαθητικού Πόνου ανακοινώθηκε από την πρόεδρο

 της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. κ. Αθηνά Βαδαλούκα.

Με την άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (α/α Αδείας 1654) ξεκινά και στη χώρα μας μια καινοτόµος προσπάθεια που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τα θεραπευτικά δεδοµένα: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α δηµιουργεί ένα ηλεκτρονικό µητρώο καταγραφής των ασθενών που πάσχουν από Χρόνιο Νευροπαθητικό Πόνο.
 
Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Νευροπαθητικού Πόνου ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. κ. Αθηνά Βαδαλούκα, Αν. Καθηγήτριας Αναισθ/γίας, Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής του Παν. Αθηνών, Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Παγκoσμίου Ινστιτούτου Πόνου (WIP), π. Προέδρου Eυρωπαϊκής Εταιρείας Περιοχικής Αναισθησίας(ΕSRA) και Προέδρου Επιτροπής Πόνου του ΕΟΦ, στο πρόσφατο συνέδριο του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Πόνου (WIP) στη Νέα Υόρκη (20-23 Μαΐου 2016). 
 

 

Τα αρχεία καταγραφής ασθενών αποτελούν µία από τις βάσεις της σύγχρονης προόδου στην ιατρική επιστήµη, δεδοµένου ότι η συλλογή αξιόπιστων δεδοµένων αποτελεί την προϋπόθεση τόσο για τη µελέτη των νοσηµάτων όσο και για την κριτική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των διαφόρων θεραπευτικών µεθόδων σε εθνικό επίπεδο.

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός δικτύου, που θα παρέχει στοιχεία για ένα µεγάλο αριθµό ασθενών και θα βοηθήσει όχι µόνο στην καλύτερη θεραπεία τους αλλά θα διευκολύνει και την κλινική έρευνα. ”Θα έχουµε έτσι τη δυνατότητα να αντλούµε δεδοµένα, να επεκτείνουµε την έρευνά µας, να κατανοήσουµε καλύτερα τον χρόνιο νευροπαθητικό πόνο και να βελτιώσουµε τη θεραπευτική στρατηγική µας”, σημειώνει η κ. Βαδαλούκα και τονίζειί: ”Τελικά, η κοινωνία ως σύνολο επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση των επενδύσεων στον τοµέα της υγείας παρέχοντας καλύτερη περίθαλψη και ταυτόχρονα µείωση των δαπανών”.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του μητρώου ( http://grpalliative.gr/mnp/) είναι έτοιμη από το Σεπτέμβριο, ενώ μετά και την έγκριση από τις αρχές, ξεκινά πιλοτικά τη λειτουργία της με τη σύνδεση Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας πολλών δημοσίων νοσοκομείων της χώρας.