Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Οδηγίες αποζημίωσης υλικών και συμπληρωμάτων του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους

Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει τη διαδικασία αποζημίωσης των ασθενών για αναλώσιμα υλικά αλλά και συμπληρώματα διατροφής. Τα εντάλματα θα βγαίνουν στο όνομα του ασθενούς και μόνο, ενώ η είσπραξή τους από τρίτους (συγγενείς ή/και παρόχους) θα γίνεται με εξουσιοδότηση και με τη νόμιμη διαδικασία που περιγράφεται στο έντυπο.

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στη στήλη μας "Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή" και ειδικότερα στην παράγραφο "Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής"