Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΥΑ

ΑΘΗΝΑ 28.6.2016

Kατατέθηκε σήμερα εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αίτηση ακύρωσης / αναστολής κατά της πρόσφατης ΚΥΑ που επιτρέπει την είσοδο των ιδιωτών στις εταιρείες φαρμακείων φαρμακείων σε ποσοστό μέχρι και 99% καθώς και την......... χορήγηση αδειών στους ιδιώτες , κατά παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου και δη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά παράβαση της ελληνικής φαρμακευτικής νομοθεσίας.