Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΚΕΠΕ: Η απελευθέρωση επαγγελμάτων έφερε αύξηση απασχόλησης και μείωση τιμών!

Αν και το δημοσίευμα δεν αναφέρεται στον δικό μας κλάδο, θεωρούμε πως ο τίτλος παραπληροφορεί και οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Τα εγχώρια συμφέροντα εξάλλου (ή αλλιώς «τρόικα εσωτερικού») θέλουν να βγάλουν «μαγειρεμένα» αποτελέσματα.

Την ώρα που - τουλάχιστον στον κλάδο μας - η απελευθέρωση του επαγγέλματός μας ή καλύτερα η πλήρης απορρύθμιση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, έχει φέρει 11.000 φαρμακεία στο «κόκκινο» με παρακρατήσεις και εκατοντάδες λουκέτα στα χρόνια της κρίσης, το ΚΕΠΕ δημοσιεύει έρευνα σύμφωνα με την οποία η απελευθέρωση των επαγγελμάτων έφερε αύξηση της απασχόλησης και μείωση τιμών υπέρ των καταναλωτών αν και ακόμα και το ίδιο το ΚΕΠΕ δεν είναι βέβαιο για αυτό που ισχυρίζεται!

Τι διαβάσαμε λοιπόν στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου. Ότι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα, σύμφωνα πάντα με το ΚΕΠΕ.

Διαβάστε αναλυτικά:


Σε αύξηση της απασχόλησης οδηγεί σταδιακά η απελευθέρωση των επαγγελμάτων, καθώς, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την αποτίμηση του ανοίγματος σε 20 «κλειστά» επαγγέλματα, ο αριθμός των νεοεισερχόμενων σε αυτά αυξήθηκε το 2014 47,9%, κατά μέσον όρο. Το γεγονός ότι ο αριθμός τους είναι μικρότερος σε σύγκριση με το 2009 αποδίδεται στην ύφεση, καθώς από το 2013 και έπειτα, όταν αρχίζουν να εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο οι ρυθμίσεις του νόμου 3919/2011, αυξάνεται ο αριθμός των νεοεισερχομένων.

Τα επαγγέλματα και οι δραστηριότητες που εξετάστηκαν είναι τα ακόλουθα:

συμβολαιογράφοι - συμβολαιογραφικές εταιρείες, δικηγόροι - δικηγορικές εταιρείες, νόμιμοι ελεγκτές, λογιστές - φοροτεχνικοί, ιατροί ιατρεία - πολυϊατρεία, οδοντίατροι - οδοντιατρεία - πολυοδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτές εργαστήρια φυσικοθεραπείας, διδασκαλία σε φροντιστήριο ίδρυση φροντιστηρίου, ενεργειακοί επιθεωρητές, μεσίτες, πιστοποιημένοι εκτιμητές, οδηγοί ταξί - επιβατηγά ταξί δημόσιας χρήσης, φορτοεκφορτωτές, ναυτικοί πράκτορες, ξεναγοί, ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, εφημεριδοπώλες - πρακτορεία διανομής Τύπου, ενεχυροδανειστές και εκτελωνιστές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ, ο αριθμός των νεοεισερχομένων στο σύνολο των εξεταζόμενων επαγγελμάτων την περίοδο 2009-2011 υπολογίζεται σε 10.893.
Το 2012 καταγράφουν πτώση 18,9% και διαμορφώνονται σε 8.838, ενώ το 2013 και το 2014 αυξάνονται σε 9.047 και 10.330, αντίστοιχα. Δηλαδή, οι νεοεισερχόμενοι το 2013 είναι μόλις 5,2% λιγότεροι σε σχέση με πριν από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων. Αν εξαιρεθούν τα τρία επαγγέλματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα (λογιστές - φοροτεχνικοί, ιατροί, ταξί) και που συγκεντρώνουν πάνω από το 80% των νεοεισερχομένων, ο αριθμός των υπολοίπων νεοεισερχομένων από 1.823 το 2012 αυξάνεται σε 2.755 το 2014, δηλαδή κατά 47,9%.


Αναλυτικότερα:

• Πέντε επαγγέλματα καταγράφουν αύξηση στους νεοεισερχομένους το 2012 έναντι της περιόδου πριν από τις μεταρρυθμίσεις (συμβολαιογράφοι, νόμιμοι ελεγκτές, ιατροί, φορτοεκφορτωτές και ενεχυροδανειστές). Το σύνολο αυτών των επαγγελμάτων συνέχισε να έχει αύξηση των νεοεισερχομένων και το 2014, ενώ αύξηση παρουσίασαν και οι ξεναγοί, οι επιχειρήσεις προσωριvnς απασχόλησης και οι εφημεριδοπώλες.


• Οκτώ επαγγέλματα καταγράφουν μείωση των νεοεισερχομένων για ολόκληρη την περίοδο μετά τη μεταρρύθμιση (δικηγόροι, λογιστές, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, φροντιστήρια, οδηγοί ταξί, ναυτικοί πράκτορες και ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας)


• Για τέσσερα επαγγέλματα δεν υπάρχουν στοιχεία για την περίοδο πριν από το 2012.


Πτώση τιμών

Θετικές φαίνεται ότι είναι οι πρώτεε ενδείξεις και σε ό,τι αφορά την υποχώρηση των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών.
Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στις εξεταζόμενες δραστηριότητες ενώ μέχρι και το 2012 αυξανόταν, το 2013 υποχώρησε 0,9% και το 2014 1,3% σε ετήσια βάση. Αν και η υποχώρηση των τιμών μπορεί να συνδέεται με την οικονομική κρίση, το ΚΕΠΕ επισημαίνει χαρακτηριστικά: Με δεδομένο ότι, με εξαίρεση τα ταξί και τα μεσιτικά γραφεία, οι μειώσεις στις τιμές στις επιμέρους υπηρεσίες ξεκίνησαν ένα έτος νωρίτερα από τη μείωση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, αλλά και καθώς σε αρκετές από αυτές τις υπηρεσίες οι μειώσεις τιμών ήταν εντονότερες συγκριτικά με την αντίστοιχη υποχώρηση του ΓΔΤΚ κατά τα έτη 2013-2014, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες μειώσεις να οφείλονται σε κάποιον βαθμό στις μεταρρυθμίσεις.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ