Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τα όρια συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 1115, 19 Απριλίου 2016), η υπουργική απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξτάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι απαγορεύεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς αμιγώς εργαστηριακών ειδικοτήτων, ενώ αντίθετα επιτρέπεται η συνταγογράφηση για ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις, σε όσους γιατρούς έχουν ειδικότητα αναισθησιολογίας και εργάζονται σε ιατρεία πόνου καθώς και οι οδοντιάτρους.
AdTech Ad


 
Με την παρούσα απόφαση για τα όρια συνταγογράφησης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, για τον ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μία φορά εντός διαστήματος 20 ημερών. Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό όριο είναι 4 ημέρες:
 
− Γενική Αίματος
− Χολερυθρίνη
− CPK, CPK − MB
− Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο)
− Σάκχαρο
− Ουρία
− Κρεατινίνη
− Αμυλάση
− INR,PT,PTT
−B− Χοριακή γοναδοτροπίνη
− Γενική Ούρων
− CRP ποσοτικό
− Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση


Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση της ανωτέρω ορισθείσας χρονικής περιόδου με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση του ιατρού.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, «Απαγορεύεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς αμιγώς εργαστηριακών ειδικοτήτων και συγκεκριμένα Βιοπαθολόγους, Ακτινοδιαγνώστες, Κυτταρολόγους και Παθολογοανατόμους, με την εξαίρεση της ειδικότητας των Ακτινοδιαγνωστών − Επεμβατικών Ακτινολόγων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ».

«Οι ιατροί με ειδικότητα αναισθησιολογίας που εργάζονται σε ιατρεία πόνου καθώς και οι οδοντίατροι δύνανται να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ».