Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΦ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΠΦΣ

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

Σας υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά το  αίτημά μας για ορισμό συνάντησης, το οποίο υποβάλλουμε αδιαλείπτως την τελευταία διετία, από την έναρξη της θητείας της παρούσας διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.  

Όπως επανειλημμένως έχουμε επισημάνει, σημαντικά  ζητήματα  απαιτούν άμεση επίλυση από την Υπηρεσία σας, μεταξύ των οποίων είναι οι συνεχιζόμενες ελλείψεις φαρμάκων, η εφαρμογή ταινιών γνησιότητας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα με ευθύνη του ΕΟΦ, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3918/2011, η πώληση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από τις εταιρείες και τους ιατρούς απευθείας στους ασθενείς.Παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση το συντομότερο δυνατόν με το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, προκειμένου με τη συνδρομή σας να αντιμετωπιστούν προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, αυξάνουν τη φαρμακευτική δαπάνη και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των ιδιωτικών φαρμακείων.
Σε αναμονή της θετικής απάντησής σας,

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ