Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση Pfizer για τις ενδείξεις συνταγογράφησης του Lyrica

Λαμβάνουμε ένα σημαντικό αριθμό αιτημάτων από φαρμακοποιούς σχετικά με την υπάρχουσα δυνατότητα εκτέλεσης συνταγών των φαρμακευτικών προϊόντων της δραστικής ουσίας pregabalin για την ένδειξη του νευροπαθητικού πόνου (χρησιμοποιώντας τον κωδικό ICD10 R52) στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπως υφίσταται σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να διευκρινίσουμε την κατάσταση της πατέντας (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) σχετικής με το προϊόν μας Lyrica® (pregabalin) και το καθεστώς αποζημίωσής του.

Το Lyrica® (pregabalin) έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή ένωση (Ε.Ε.) από το 2004.6Ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού και κεντρικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες, τη θεραπεία της διαταραχής γενικευμένου άγχους στους ενήλικες και ως συμπληρωματική θεραπεία σε ενήλικες με εστιακές επιληπτικές κρίσεις με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.1 Ενώ η περίοδος προστασίας δεδομένων της βασικής πατέντας για το Lyrica® έχει λήξει στην Ε.Ε. τον Ιούλιο 2014, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «δεύτερης θεραπευτικής χρήσης» που προστατεύει την ένδειξη του Lyrica® στη θεραπεία του πόνου παραμένει σε ισχύ έως τις 17 Ιουλίου 2017 στην Ελλάδα (EP 0934061 – “πατέντα πόνου”). Λόγω της ύπαρξης της πατέντας του πόνου, το Lyrica® είναι επί του παρόντος η μόνη pregabalin που κυκλοφορεί στην Ελλάδα με ένδειξη για τη θεραπεία του περιφερικού και κεντρικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες1,2 και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ για τη συγκεκριμένη ένδειξη (ICD 10 το R-52: πόνος που δεν ταξινομείται αλλού).3

Δεδομένης της ύπαρξης της πατέντας που περιγράψαμε παραπάνω, γενόσημα pregabalin δεν θα πρέπει να χορηγούνται για τη θεραπεία του πόνου έως ότου να λήξει η πατέντα του πόνου τον Ιούλιο του 2017. Η Pfizer θα ήθελε να ζητήσει τη συνεργασία σας ώστε να διασφαλίσετε το σεβασμό της πατέντας και ότι χορηγείται Lyrica® όταν συνταγογραφείται pregabalin σε ασθενείς για τη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου.

Προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, η Pfizer δεν έχει κανένα θέμα με τη χρήση και πώληση γενοσήμων pregabalin για τη θεραπεία της επιληψίας ή της διαταραχής γενικευμένου άγχους, ενδείξεις οι οποίες δεν καλύπτονται από κάποια πατέντα πλέον.
Η Pfizer είναι ενήμερη ότι το Lyrica® αποζημιώνεται στην Ελλάδα από τον Ασφαλιστικό Φορέα ΕΟΠΥΥ με διαφορετικές τιμές αποζημίωσης ανάλογα με την ένδειξη. Για τη διευκόλυνση σας, σας παραθέτουμε παρακάτω τους διαγνωστικούς κωδικούς συνταγογράφησης για την αποζημίωση όλων των ενδείξεων του Lyrica®(pregabalin) με βάση τη Θετική Λίστα Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.4


• Το Lyrica® (pregabalin) αποζημιώνεται για την αντιμετώπιση του συνόλου του Νευροπαθητικού Πόνου3 (σύνδρομα περιφερικού και κεντρικού πόνου*) με υποχρεωτική επιλογή κωδικού διάγνωσης ICD-10 το R-52: πόνος που δεν ταξινομείται αλλού3

• Το Lyrica (pregabalin) αποζημιώνεται για την ένδειξη Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους3 με χρήση ICD-10 κωδικού: F41.13 

• Το Lyrica (pregabalin) αποζημιώνεται για την ένδειξη της Επιληψίας3 με χρήση του κωδικού ICD-10: G403

Ως Επαγγελματίες Υγείας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Ιατρικής Ενημέρωσης της Pfizer (Medical.information@pfizer.com) εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το Lyrica.


Θεραπευτικές ενδείξεις1

• Νευροπαθητικός πόνος
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία του περιφερικού και κεντρικού νευροπαθητικού πόνου σε ενήλικες

• Επιληψία
Το Lyrica ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία σε ενήλικες με εστιακές επιληπτικές κρίσεις με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση

• Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους
Το Lyrica ενδείκνυται για τη θεραπεία της Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους (ΔΓΑ) στους ενήλικες


*Σύνδρομα περιφερικού και κεντρικού πόνου,ενδεικτικά αναφέρονται: Επώδυνη διαβητική νευροπάθεια, μεθερπητική νευραλγία, χρόνια οσφυαλγία-ριζοπάθεια με νευροπαθητικά στοιχεία, χρόνιος μετεγχειρητικός νευροπαθητικός πόνος, καρκινικός πόνος, κεντρικός νευροπαθητικός πόνος έπειτα από τραυματισμό σπονδυλικής στήλης και κεντρικός νευροπαθητικός πόνος έπειτα από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κεντρικός νευροπαθητικός πόνος έπειτα από πολλαπλή σκλήρυνση.5