Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΦΣΑ: Εξάμηνη αναστολή άδειας σε φαρμακαποθήκες από τον ΕΟΦ


Σας εφιστούμε την προσοχή, για ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με αναστολή αδειών χονδρικής πώλησης , την οποία σας παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας:

«Αναστολή αδειών χονδρικής πώλησης

Μετά από σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ο ΕΟΦ προχωρεί στην αναστολή αδειών χονδρικής πώλησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στις παρακάτω φαρμακαποθήκες:


1) ΥΙΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ» Λυσίου 57 12133 Περιστέρι Αττικής μετά τη διαπίστωση κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών (προμήθεια φαρμάκων από φαρμακεία)

2) ΡΕΝΤΙΦΑΡΜ ΑΕ (Θεσσαλονίκης 25Β 33, Αγ. Ι. Ρέντης) μετά από διαπίστωση κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, όπως προμήθεια/πώληση φαρμάκων από/προς μη νομιμοποιημένες πηγές, έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων.

3) DITA PHARM ΑΕ (Κομοτηνής 8, Γέρακας Αττικής ) Μετά τη διαπίστωση κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών ( π.χ. προμήθεια από μη εγκεκριμένο προμηθευτή, συνθήκες αποθήκευσης , ύπαρξη φαρμάκων χωρίς ταινία γνησιότητας, κ.α.) Η αναστολή ισχύει για διάστημα 6 μηνών

Ως εκ τούτου οι παραπάνω φαρμακαποθήκες δεν νομιμοποιούνται πλέον να διαθέτουν και να διακινούν φαρμακευτικά προϊόντα για το χρονικό αυτό διάστημα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ»

Προσοχή, καθώς η συναλλαγή με αυτές τις φαρμακαποθήκες κατά την διάρκεια της αναστολής είναι παράνομη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
posted from Bloggeroid