Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Δελτίο τιμών σε διαβούλευση! Νέα κατρακύλα στα φάρμακα!

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, το οποίο - το τονίζουμε - είναι προς διαβούλευση. Κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι τελικό, αφού επίκεινται ενστάσεις από τις εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ενδεικτικό των νέων μειώσεων που θα ακολουθήσουν.... Επειδή πολλοί ρωτάτε από πότε θα ισχύσει, τίποτα δεν είναι βέβαιο ακόμα, αλλά εκτιμούμε ότι η ισχύς του δε θα είναι νωρίτερα από τα τέλη Ιουνίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κλοπιδογρέλες, πραζόλες, σιμβαστατίνες μειώνονται 10%, ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η μείωση που επίκειται σε σαρτάνες, ατορβαστατίνες, μείωση που φτάνει το 50%!!!

Διαβάστε το δελτίο τύπου του ΕΟΦ καθώς και συγκριτικούς πίνακες με αλφαβητική σειρά αλλά και με ποσοστιαία μείωση:


Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 (Δημόσια διαβούλευση) 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Αριθ. Γ5(α)/οικ. 90552 (ΦΕΚ Β’ 3890/02-12-2016) Υπουργικής Απόφασης και σε συνέχεια της από 15/03/2017 ανάρτησης για την ανατιμολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων, σήμερα, στις 11 Μαΐου 2017, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προς διαβούλευση, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 01-03-2017 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών.

Παρακαλούνται οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on–line εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεών σας και θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ΚΑΚ.

Στα πλαίσια της παρούσας ανατιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης στον 2ο όροφο, αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Για την διαδικασία διαβούλευσης η σειρά των κατόχων θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του συνημμένου παραρτήματος από την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 έως και την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Οι ΚΑΚ που δεν μπορέσουν να παρευρεθούν την καθορισμένη ημέρα που τους αντιστοιχεί, θα μπορούν να έρθουν στο τέλος της επόμενης ημέρας μετά τις συναντήσεις με τους ΚΑΚ που θα υπάρχουν στο πρόγραμμα εκείνης της ημέρας.

Αναλυτικό πρόγραμμα σχετικά με τις ώρες προσέλευσης
θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή EXCEL πατήστε εδώ

Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ