Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Έφτασε η στιγμή της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων: Υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων

ΑΘΗΝΑ 8.5.2017
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ  1429
                                                                                                                                   
                                                                                       Προς
                                                                                      Τους Προέδρους
Των Φαρμακευτικών Συλλόγων της  χώρας
ΘΕΜΑ : Αποστολή  Υπευθύνων Δηλώσεων για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών των ταμείων προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας αποστέλλουμε  υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης  το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί , να υπογραφεί και να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής , προκειμένου  να προχωρήσει η  διαδικασία  πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών.
Η Υπεύθυνη Δήλωση  αφορά  απλώς  την βεβαίωση  περί  μη είσπραξης του ποσού αυτού.
Παρακαλούμε για την επιστροφή  της Υπεύθυνης Δήλωσης στην Γραμματεία του ΠΦΣ  μέχρι την Πέμπτη 11 Μαΐου, προκειμένου την Παρασκευή οι Δηλώσεις να αποσταλούν στον ΕΟΠΥΥ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ