Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης των αναλωσίμων υλικών από τον ΦΣ Πέλλας από 1η Αυγούστου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΕΔΕΣΣΑ                        ΤΗΛ: 2381022569 FAX: 2381022162    
E-mail: fspellas@fspellas.gr        


Προς ΕΟΠΥΥ


Θέμα: Αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης αναλωσίμων υλικών

Σήμερα 15/07/2017 η Γενική Συνέλευση του ΦΣ Πέλλας ενέκρινε την ομόφωνη πρόταση του ΔΣ για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης των αναλωσίμων υλικών όπως αυτά αναφέρονται στην από 02/01/2017 σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Φαρμακοποιών και ΕΟΠΥΥ.


Αυτό συμβαίνει :

διότι οι φαρμακοποιοί του Νομού μας παραμένουν απλήρωτοι όλο το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2017 έως και σήμερα.

διότι κατά τον έλεγχο των συνταγών εφαρμόστηκαν καταχρηστικές παρακρατήσεις οι οποίες, ουδεμία έννομη βάση παρουσιάζουν σχετικά με τις υποχρεώσεις των φαρμακοποιών κατά την εκτέλεση των διατακτικών

διότι ο έλεγχος των συνταγών μας δεν λαμβάνει χώρα από ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους όπως ο νόμος και η μέριμνα των προσωπικών δεδομένων επιτάσσουν, αλλά στοιχεία ασφαλισμένων διακινούνται μεταξύ ανθρώπων που ουδεμία διαβάθμιση στην διαχείρισή τους έχουν

διότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντί να παρουσιάζει ελεγκτικό χαρακτήρα και να περιορίζει εν τη γενέσει ( κατά την συνταγογράφηση) το σφάλμα παραμένει απεικονιστική αποτύπωση και τίποτα παραπάνω από ηλεκτρονική γραφειοκρατία.

Η αναστολή θα συνεχιστεί

μέχρι την εναρμόνιση των Ε.Ο.Π.Υ.Υ στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεών του, πληρωμές εντός 60 ημερών και σε έκτακτες περιπτώσεις εντός 90 ημερών.

μέχρι την διασφάλιση των κεκτημένων δικαιωμάτων μας ως φαρμακοποιοί όπως αυτά απορρέουν από το ΠΔ 121/08 και δη την πλήρη απαλλαγή από την αναγεγραμμένη από τον ιατρό διάγνωση

μέχρι την διασφάλιση ότι θα επανέλθει ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων

μέχρι την αλλαγή του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η οποία να προλαμβάνει το λάθος που ζημιώνει συνεχώς τους φαρμακοποιούς δίχως λόγο

Σεβόμενοι την συναφθείσα σύμβαση και στα πλαίσια των δικών μας υποχρεώσεων σας δηλώνουμε ότι η Αναστολή θα ξεκινήσει από 1η Αυγούστου 2017.

Η γενική συνέλευση του φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας παραμένει το αρμόδιο όργανο για να αξιολογήσει την περαιτέρω πορεία και την χρήση κάθε έννομου μέσου στην συνέχεια.

Για τον ΦΣ Πέλλας

            Ο Πρόεδρος                                              Η Γ Γραμματέας
 

        Πάνος Ζαρογουλίδης                                      Καλλιόπη Λαπίχου