Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ αυξάνει τον αριθμό των ΠΕΔΙ

Στην ιστοσελίδα της Βουλής αναρτήθηκε το σχέδιο νόμου "Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" και στο άρθρο 57 προβλέπεται αύξηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ της Αθήνας σε 11 και της Θεσσαλονίκης σε 3. Θυμίζουμε ότι με τα μέχρι τώρα ισχύοντα (Ν.4447/16) οι συνταγές των φαρμάκων εντός του έτους δεν θα περνούν από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο αλλά θα ακολουθούν τον δρόμο των αναλωσίμων μέσω ΠΕΔΙ για να ελεγχθούν και να πληρωθούν.

Δείτε το σχετικό εδάφιο: