Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση από Κ.Λουράντο για την χτεσινή συνάντηση στον ΕΟΠΥΥ


AΘΗΝΑ  2   Αυγούστου   2017

Πραγματοποιήθηκε εχθές στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, έκτακτη συνάντηση των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά, παρουσία του ΠΦΣ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ.Μπερσίμη.

Ειπώθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία είναι επιβεβλημένο να αναφερθούν, ώστε να γνωρίζει ο κλάδος τι πραγματικά έχει συμβεί και να σταματήσει η παραπληροφόρηση, η παραφιλολογία, και η υπερβολή για κομματικούς και συνδικαλιστικούς λόγους.

Καταρχάς, όπως αποδείχθηκε, η υπογραφείσα σύμβαση των αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων καταστρατηγήθηκε εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ με την ανοχή του Υπουργού Υγείας, ο οποίος την συνυπέγραψε και εγγυήθηκε για αυτή.

Τα σημεία στα οποία έγινε η καταστρατήγηση είναι τα εξής :
·         Πληρωμές :

Σύμφωνα με την παρ. 11 της υπογραφείσας σύμβασης   «….11. Η εξόφληση των λογαριασμών από τον ΕΟΠΥΥ θα γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 16 της από 31.10.2014 Συλλογικής Συμβάσεως Προμήθειας Φαρμάκων που συνήφθη μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Π.Φ.Σ., μετά την εκκαθάριση αυτών, με δυνατότητα παράτασης όχι πέραν των 30 ημερών σε περιπτώσεις αντικειμενικών δυσχερειών.»

Έτσι οι πληρωμές του Ιανουαρίου, αν δεχθούμε ότι υφίστανται συνεχώς αντικειμενικές δυσχέρειες,  θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στις 20/5.
Οι δε πληρωμές του Φεβρουαρίου στις 20/6 και του Μαρτίου 20/7.

·          Επιλεκτικές πληρωμές :

Αντ’ αυτού με πρόταση του ΠΦΣ - προφανώς για να μην περιμένουν Σύλλογοι στους οποίους έχει πληρωθεί ο Ιανουάριος – ο ΕΟΠΥΥ άρχισε τις επιλεκτικές πληρωμές.   
Με αυτό τον τρόπο έχουμε το εξής απαράδεκτο και πολύ επικίνδυνο φαινόμενο: να υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πληρωθεί δύο μήνες και σε λίγες μέρες τρείς μήνες, άλλοι που έχουν πληρωθεί κάποιο μήνα, και άλλοι που δεν έχουν πληρωθεί κανένα μήνα.

Η πρακτική αυτή - κατά δήλωση πάλι του κ.Μπερσίμη - θα ακολουθηθεί και στην εξόφληση των λογαριασμών των φαρμάκων, όταν από την 1/1/2018 οι πληρωμές θα γίνονται μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών, δηλαδή όπως ακριβώς και στα αναλώσιμα.

·         Απορρίψεις συνταγών :

Είχε συμφωνηθεί ότι δε θα απορριφθεί καμία γνωμάτευση μέχρις ότου αρχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων εδαπυ, δηλαδή για γνωματεύσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου.
Τελικά το ηλεκτρονικό σύστημα άρχισε να λειτουργεί τον Μάρτιο, και σήμερα παρουσιάζεται το φαινόμενο να απορρίπτονται γνωματεύσεις  για τις οποίες δεν ευθύνεται ο φαρμακοποιός,  με την εκ των υστέρων «διαβεβαίωση» του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ότι όλες αυτές θα θεραπευτούν και τελικά θα πληρωθούν, μετά από την διαδικασία ενστάσεων, εντός δύο ή τριών ημερών!!!

  • Θεωρήσεις :

Σύμφωνα με την κοινή λογική, οι θεωρημένες συνταγές δεν μπορούν να απορριφθούν εις βάρος του φαρμακοποιού, διότι διαφορετικά ποιος ο ρόλος του ελεγκτού ιατρού; Κι όμως ο ΕΟΠΥΥ, με εντολή του κ.Μπερσίμη περικόπτει συνταγές καταχρηστικά και εις βάρος των φαρμακοποιών αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ελεγκτές ιατρούς.

Βέβαια, από ότι φαίνεται οι περικοπές, δεν γίνονται μόνο αντίθετα στη κοινή λογική, αλλά αντίθετα και στις εγκυκλίους που εκδίδει ο ίδιος ο Οργανισμός, καθώς στην υπ’άριθ. ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432/14.07.2017 ορίζεται ρητά ότι :  «….. 2. Γνωματεύσεις ιατρών θεωρημένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως περικοπή στους παρόχους Σε περίπτωση που πρέπει να περικοπεί εκτελεσθείσα γνωμάτευση για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του ιατρού που απορρέει από το παρόν και θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, ο ασφαλιστικός οργανισμός υποχρεούται να αποζημιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωμάτευση και να εισπράξει με την διαδικασία του ΚΕΔΕ την αξία της από το συνταγογράφο γιατρό κατ΄ αναλογική εφαρμογή με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 121/2008 . Η θεώρηση λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.»

  • Τιμές αποζημίωσης προϊόντων.

Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ, έχουν καθοριστεί τιμές απαγορευτικές για την χορήγησή τους από τα φαρμακεία, για διάφορα προϊόντα όπως γάλατα, βελόνες, σκαριφιστήρες και λοιπά, αφού αυτές είναι μικρότερες της χονδρικής τιμής. Και αυτές παραμένουν μέχρις ότου οι εταιρείες – σύμφωνα με χθεσινή πάλι δήλωσή του – καταθέσουν ενστάσεις θεραπείας, αναφέροντας ότι τα προϊόντα τους είναι ανωτέρας σύνθεσης και ποιότητας. Και σαν να μην έφθανε αυτό, απαγορεύει και τους παρόχους (άρα και φαρμακοποιούς) να εισπράττουν την διαφορά, δικαιολογώντας την πράξη του, ότι αν δε το έκανε αυτό οι εταιρείες δε θα πιέζονταν να μειώσουν τις τιμές και θα συνέχιζαν να εισπράττουν υπέρογκα ποσά. Και σε αυτό ακόμη το σημείο αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά η προχειρότητα και ο πειραματισμός του Προέδρου  του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος πάντα εκ των υστέρων προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι στα θέματα υγείας, η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία και οι πειραματισμοί στους οποίους αρέσκεται δεν πρέπει να έχουν θέση.

  • Καταχώρηση γνωματεύσεων με διαφορετικές τιμές :

Μέσα στον παραλογισμό της έναρξης των απαγορευτικών τιμών, συνέβη και το εξής παράλογο, όσα φαρμακεία επιχείρησαν να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις που είχαν εκτελέσει σε ημερομηνία προγενέστερη από αυτή την έναρξης των νέων απαγορευτικών τιμών, διαπίστωσαν ότι το σύστημα τους χρέωνε υποχρεωτικά την νέα τιμή! Είναι νόμιμο να υπάρχουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις με ημερομηνία εκτέλεσης προγενέστερης από αυτήν της ισχύος των νέων τιμών, αλλά παρόλα αυτά ο ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει με τις νέες τιμές;   

Μετά από όλα αυτά, φαίνεται καθαρά ότι η ασυνέπεια του ΕΟΠΥΥ, αλλά και η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας για μία σύμβαση που την συνυπέγραψε ως εγγυητής έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, και τα όρια της υπομονής μας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε την νοοτροπία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να εφαρμόζει αποφάσεις και να εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίες δεν έχουν προηγουμένως ελεγχθεί για το αν εφαρμόζονται ή όχι. Αυτό συνέβη και με την υπογραφείσα επέκταση των φαρμάκων στα αναλώσιμα.
Άλλα συμφωνήθηκαν και άλλα έπραξαν.
Παρά τις αρχικές μας επιφυλάξεις, οι σύμβουλοι του κ.Μπερσίμη (κ.Γαλανάκης, κ.Αθανασιάδης) ότι μέσα στον Ιανουάριο, θα λειτουργούσαν όλα κανονικά, θα είχαν εκδοθεί τα άυλα κουπόνια, μας υποχρέωσαν να κάνουμε απογραφή των αναλωσίμων που είχαμε στα φαρμακεία μας την 31/12/2016 για να επιστραφούν στις εταιρείες, ο Πρόεδρος του Οργανισμού, δήλωσε στις δημόσιες τοποθετήσεις του αλλά και στο Hellas Pharm ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πληρωμές, ούτε με τις απορρίψεις των συνταγών μας, και όμως  όλα έγιναν ανάποδα.

Η πρακτική αυτή σήμερα, πρέπει να καταγγελθεί διότι σύμφωνα με την νοοτροπία της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, τα ίδια θα εφαρμοστούν και στα φάρμακα. Η ενότητα του κλάδου περνά μέσα από την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις περίεργες ομολογουμένως θέσεις του ΕΟΠΥΥ και της Κυβέρνησης. 

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ