Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΠΟ ΦΣΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Σήμερα 9.8.2017, εφτά μήνες μετά την υπογραφή της επέκτασης της συλλογικής σύμβασης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμο υλικό, υπάρχουν ακόμη άλυτα και σοβαρότατα προβλήματα.
Τα κυριότερα εξ αυτών :

• Η εξόφληση των υποβολών μας, η οποία μέχρι στιγμής γίνεται με μεγάλη απόκλιση από τα συμφωνηθέντα καθώς ακόμη και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση Ιανουαρίου, και η οποία πληρωμή γίνεται τμηματικά και με άτακτη σειρά.• Οι αποδοτέες τιμές αναλωσίμου υλικού και Σκευασμάτων ειδικής διατροφής, από τον ΕΟΠΥΥ διαμορφώθηκαν με ειδικές αποφάσεις του Οργανισμού, σε αρκετά μικρότερες από αυτές της χονδρικής. Η δε σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ, απαγορεύει επίσης από τα φαρμακεία να εισπράττουν οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ζημία όποιο φαρμακείο τα χορηγήσει.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής απέστειλε σήμερα έγγραφα διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και επιπλέον επέδωσε δύο εξώδικα στον Οργανισμό:
1.-για το θέμα της ασυνέπειας ως προς τον χρόνο πληρωμής, γνωρίζοντας του ότι εάν δεν συμμορφωθεί στα όσα ορίζει η σύμβαση, τότε θα διεκδικήσουμε τα ποσά δικαστικώς και νομιμοτόκως και θα επιδιώξουμε και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής και αποθεματικής ζημίας μας.
2.- για το θέμα των τιμών και της άτακτης πληρωμής των μελών μας, καλώντας τον Οργανισμό: - να ανακαλέσει την σχετική καταχρηστική και παράνομη απόφαση του, ώστε να εισπράττουν τα μέλη μας απευθείας από τον ασφαλισμένο την διαφορά τιμής μέχρι την τιμή προμήθειας καθώς και ένα εύλογο κέρδος
- να εξοφλήσει τους λογαριασμούς Ιανουαρίου 2017 σε όλα ανεξαιρέτως τα φαρμακεία πρό πάσης άλλης καταβολής σε μέλη μας για εμβάσματα επόμενων μηνών, και 
- να παύσει την ευνοϊκή διακριτική μεταχείριση ορισμένων μελών υπό καθεστώς αδιαφάνειας.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως θα αναγκαστούμε να εξαντλήσουμε κάθε ένδικο βοήθημα για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας των μελών μας, επιδιώκοντας τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης του Δημοσίου στα φυσικά πρόσωπα δημοσίων υπολόγων που την προκαλούν.