Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Ανάλυση νέου δελτίου τιμών φαρμάκων by Π. Ζαρογουλίδης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις μεταβολές στις τιμές των φαρμάκων σύμφωνα με το νέο δελτίο τιμών. Θυμίζουμε όπως σας ενημερώσαμε σε προηγούμενη ανάρτηση ότι θα ισχύσει για τους ΚΑΚ (εταιρείες), τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 15-06-2018, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 02-07-2018 ενώ για τα φαρμακεία οι νέες τιμές θα ισχύσουν από 26-07-2018.

Δείτε τις μεταβολές: