Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση ελλείψεων από Novartis

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1701634ANAFRANIL SR FCT 10MG 3X1026/07/201730/11/2018
1701632ANAFRANIL SR FCT 75MG 2X10 GR 04/04/201809/07/2018
140437MIFLONIDE HGCI 200MCG 6X10 GR7/11/201706/07/2018
743619BETOPTIC S 0.25% EYE DRO SUS FLX5M26/6/201809/07/2018
131314VOLTAREN R FCT 100MG 1X10 GR9/10/201725/07/2018
1701633ANAFRANIL SCT 25MG 3X10 GR 20/02/201816/07/2018
743619SYMMETREL22/06/201810/09/2018
1701650ZOFRA LIAM 4MG GLW 2ML (X) GR04/05/201818/07/2018
734267MIFLONIDE HGCI 400MCG DUP (6X10)20/06/201806/07/2018
Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλέιψεων είναι εκτιμώμενες και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές.
Για όλες τις ελλείψεις η NOVARTIS HELLAS ενημερώνει τον Ε.Ο.Φ.