Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Νέα λίστα με τα Φάρμακα Επιτροπής

Σε συνέχεια της έκδοσης των Θετικών Καταλόγων Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων και με βάση τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων 3457/16.01.2014 και 45001/4.06.2014 τα φάρμακα που θα εξετάζονται από Επιτροπή και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:
 

 


Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1 ALDURAZYME LARONIDASE
2 BENLYSTA BELIMUMAB
3 BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A
4 CAPRELSA VANDETANIB
5 CEHADO ALITRETINOIN
6 CERDELGA ELIGLUSTAT
7 CEREZYME IMIGLUCERASE
8 COTELLIC COBIMETINIB
9 CYRAMZA RAMUCIRUMAB
10 DAKLINZA DACLATASVIR
11 DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
12 ELAPRASE IDURSULFASE
13 EPCLUSA VELPATASVIR:SOFOSBUVIR
14 ERIVEDGE VISMODEGIB
15 ESBRIET PIRFENIDONE
16 EXVIERA DASABUVIR
17 EYLEA AFLIBERCEPT
18 FABRAZYME AGALSIDASE BETA
19 FORSTEO TERIPARATIDE
20 HARVONI SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR
21 IBRANCE PALBOCICLIB
22 ILARIS CANAKINUMAB
23 IMBRUVICA IBRUTINIB
24 JAKAVI RUXOLITINIB
25 JETREA OCRIPLASMIN
26 KISQALI RIBOCICLIB
27 KEYTRUDA PEMBROLIZUMAB
28 LARTRUVO OLARATUMAB
29 LENVIMA LENVATINIB MESILATE
30 LUCENTIS RANIBIZUMAB
31 LYNPARZA OLAPARIB
32 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
33 MAVIRET IBRENTASVIR, GLECAPREVIR
34 MEKINIST TRAMETINIB
35 MYOZYME ALGLUCOSIDASE ALFA
36 NATPAR RECOMBINANT HUMAN PARATHYROID HORMONE
37 NEUROBLOC BOTULINUM TOXIN TYPE B
38 OFEV NINTEDANIB
39 OLYSIO SIMEPREVIR
40 OPDIVO NIVOLUMAB
41 OZURDEX DEXAMETHAZONE
42 PRALUENT ALIROCUMAB
43 RAXONE IDEBENONE
44 REMODULIN TREPROSTINIL
45 REPATHA EVOLOCUMAB
46 REPLAGAL AGALSIDASE ALFA
47 RYDAPT (μόνο για την ένδειξη της επιθετικής συστηματικής μαστοκύττωσης) MIDOSTAURIN
48 SOVALDI SOFOSBUVIR
49 SPINRAZA NUSINERSEN
50 SYLVANT SILTUXIMAB
51 SYNAGIS PALIVIZUMAB
52 TAFINLAR DABRAFENIB
53 TAGRISSO OSIMERTINIB
54 VENCLYXTO VENETOCLAX
55 VICTRELIS BOCEPREVIR
56 VIEKIRAX RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR
57 VISUDYNE VERTEPORFIN
58 VOSEVI VOXILAPREVIR, SOFOSBUVIR, VELPATASVIR
59 VPRIV VELAGLUCERASE ALFA
60 XOFIGO RADIUM (223RA) DICHLORIDE
61 XTANDI ENZALUTAMIDE
62 YERVOY IPILIMUMAB
63 ZAVESCA MIGLUSTAT
64 ZELBORAF VEMURAFENIB
65 ZEPATIER GRAZOPREVIR:ELBASVIR
66 ZYDELIG IDELALISIB
67 ZYTIGA ABIRATERONE

Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας όπως μέχρι σήμερα.

Επίσης το SPINRAZA θα εξετάζεται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β'/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ
έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς