Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Νέα κόλπα από την ΚΜΕΣ! Ζητά χωριστή αναγραφή ηλεκτρονικων και χειρόγραφων

'Οσοι βιαστικοί προσπαθήσατε να κλείσετε συνταγές Οκτωβρίου από σήμερα θα είδατε αυτό το μήνυμα. 

Πλέον η ΚΜΕΣ θέλει να γράφουμε χωριστά τις συνταγές χειρόγραφων και ηλεκτρονικών εκτελέσεων.

Εκτός αυτού, θα επικολλούμε ένα έγγραφο που θα εκτυπώνεται αυτόματα...
... μαζί με το συνοδευτικό ΕΟΠΥΥ στον (κάθε) φάκελο συνταγών...

Καλό θα ήταν να ενημερωνόμαστε για τέτοιες εκπλήξεις λίγες μέρες πριν και όχι πάντα την τελευταία στιγμή...