Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Εξώδικο στον ΕΟΠΥΥ από τους οπτικούς της Δωδεκανήσου!

Όχι μόνο δεν έκανε κανείς σύμβαση, αλλά ο σύλλογός τους στέλνει και εξώδικο στην τοπική υπηρεσία ΕΟΠΥΥ επειδή οι υπάλληλοί της αρνούνται να παραλάβουν τα παραστατικά για τη δαπάνη.

Εξώδικο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δωδεκανήσου απέστειλε ο σύλλογος Οπτικών και Οπτομετρών Νομού Δωδεκανήσου ζητώντας να του δοθούν γραπτώς εξηγήσεις, για τους λόγους που η αρμόδια τοπική υπηρεσία δεν παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων για την κάλυψη μέρους της αγοράς γυαλών οράσεώς τους, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των τελευταίων αλλά και την πρόκληση ζημίας για τους επαγγελματίες!

Οι οπτικοί – οπτομέτρες προσέφυγαν στην ενέργεια αυτή, διά του δικηγόρου τους κ. Σταύρου Σκάρου, καθώς αφενός καθημερινά γίνονται αποδέκτες της μεγάλης ταλαιπωρίας και της δυσαρέσκειας που υπάρχει από πλευράς ασφαλισμένων και αφετέρου η κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο και στις δικές τους επιχειρήσεις!

Σύμφωνα με πληροφορίες,


.....η διοίκηση του συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Δωδεκανήσου απέστειλε πριν μερικές ημέρες την εξώδικη δήλωση στην αρμόδια τοπική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σε αυτήν αναφέρει αναλυτικά τα όσα ισχύουν βάσει της νομοθεσίας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο.

Από αυτά προκύπτει ότι «από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος οπτικών στα Δωδεκάνησα ο Οργανισμός οφείλει να παραλάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα των ασφαλισμένων εφόσον κρίνεται αναγκαίο».

Ωστόσο όπως αναφέρεται στο εξώδικο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δωδεκανήσου «η προϊστάμενη αρχή και οι υπάλληλοι αρνούνται πεισματικά να παραλάβουν το νόμιμο παραστατικό της αγοράς των γυαλιών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν, με την αιτιολογία ότι οι οπτικοί που εκτέλεσαν τη συνταγή δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Ουσιαστικά – αναφέρουν στο εξώδικό τους οι οπτικοί και οπτομέτρες- υποχρεώνετε τους οπτικούς Ν. Δωδεκανήσου να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ παρά τη θέλησή τους αφού σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να αποζημιώνεται καθώς το voucher που θα έχει στην κατοχή του δεν θα έχει αντίκρισμα.

Με τον τρόπο αυτό, αποκλείετε τους ασφαλισμένους από την παροχή που δικαιούνται (100 ευρώ ανά τετραετία) βάσει νόμου, κατά παράβαση καθήκοντος καθώς δεν παρέχετε καμία αιτιολογία για το λόγο άρνησης της παραλαβής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ισχυριζόμενοι προφορικά και αυθαίρετα ότι έχουν δοθεί εντολές (προφορικές) από την κεντρική διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να μην δέχεται τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων εφόσον ο βεβαιών οπτικός δεν είναι συμβεβλημένος».

Στην ίδια εξώδικη δήλωση, οι οπτικοί αναφέρουν πως «οι υπάλληλοι αρνούνται πεισματικά να παραλάβουν τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων όπως οφείλουν και να απαντήσουν αιτιολογημένα σε αυτούς βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Επειδή λοιπόν συντρέχει άμεσος κίνδυνος προς τους ασφαλισμένους και κρίνεται απολύτως αναγκαίο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι πάροχοι στο Νομό Δωδεκανήσου να παραλαμβάνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δωδεκανήσου τα έγγραφα των ασφαλισμένων αλλά και να τους αποζημιώνει όπως οφείλει.

Επειδή η στάση που τηρεί η ίδια υπηρεσία προς τους ασφαλισμένους έχει αντίκτυπο και στην εργασία των οπτικών – οπτομετρών στις επιχειρήσεις τους, αφού καθημερινά χάνουν πελάτες και υφίστανται τεράστια ζημία την οποία δεν θα είχαν υποστεί αν παραλάμβαναν τις αιτήσεις των ασφαλισμένων, ζητούν:

Να τους απαντήσουν άμεσα, εγγράφως και αιτιολογημένα για ποιο λόγο δεν αποδέχονται (η Περιφερειακή Διεύθυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δωδεκανήσου) ως υπηρεσία τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προχωρήσουν στην αποζημίωσή τους για τη δαπάνη που έχουν κάνει σε μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οπτικούς αλλά και να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων και να απαντήσουν αιτιολογημένα σε αυτά.