Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Μetronidazole/Baxter 500 mg/100 mL

Ανάκληση των παρτίδων:

1. 17L19E9T (κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 30/11/2019)
2. 18Α09E2Z (κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 31/12/2019)
3. 18A10E2E (κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 31/12/2019)
4. 18A10E6H (κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 31/12/2019)
5. 18B07E8E (κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 31/01/2020)
6. 18B08E4H(κωδ. πρoϊόντος: QE3400T, ημ.ληξ.: 31/01/2020)

του προϊόντος METRONIDAZOLE 500 mg/100 mL (ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια χρήση) λόγω μη εγκεκριμένου περιέκτη του προϊόντος.


 

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που αποφάσισε ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας. Η εταιρεία Baxter Hellas EΠΕ που πραγματοποιεί τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσει την απόσυρση των ανακαλούμενων παρτίδων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η Πρόεδρος του ΕΟΦ/ΔΣ
Aικατερίνη Αντωνίου