Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ: Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ A.E. προχώρησε στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο 9001:2015.

Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας τις τελευταίες δεκαετίες, του προσανατολισμού της σε καινοτομίες και της χρήσης τεχνολογίας αιχμής. Διαρκής στόχος είναι η βελτίωση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με διάθεση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων καθημερινά, σε όλους τους πελάτες-συνεργάτες της.
Η Δέσποινα Μονοκρούσου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, ευχαρίστησε όλους τους πελάτες της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ για την εμπιστοσύνη που δείχνουν και τη δυνατότητα που δίνουν στην εταιρεία να προσεγγίσει το κοινωνικό σύνολο και να συνδράμει στην εξασφάλιση καλύτερου μέλλοντος για το συνάνθρωπο.