Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

Συσκευές Οξυγονοθεραπείας 2019


Οι συσκευές οξυγονοθεραπείας αποζημιώνονται από τον Οργανισμό σε συμβεβλημένους παρόχους στην τιμή που έχει συμφωνηθεί με αυτούς και έχει ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ. Δείτε τιμές ΕΔΩ

Κατ’ εξαίρεση ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποζημιώσει και τον δικαιούχο στην τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το Δ.Σ., εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμβεβλημένων παρόχων.


 

Η ιατρική γνωμάτευση για χορήγηση οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτής οξυγόνου, υγρό και αέριο οξυγόνο), εκδίδεται από ιατρό ιδιωτικού ιατρείου ή ιδιωτικής κλινικής ή δημόσιας δομής, με ειδικότητα Πνευμονολόγου, Παιδιάτρου για παιδιά, καθώς και ιατρού ΜΕΘ.

Η θεώρηση της γνωμάτευσης γίνεται από ελεγκτή ιατρό του Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής, όπου εκδόθηκε η γνωμάτευση ή από ελεγκτή ιατρό δομής ΠΦΥ, όταν εκδοθεί από ιδιώτη ιατρό ή από ιδιωτική κλινική εφόσον δεν διαθέτει ελεγκτή ιατρό.

Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της και εκτελείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της.

Η ιατρική γνωμάτευση για συνταγογράφηση οξυγονοθεραπείας έχει ισχύ έως ένα έτος. 

Για χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις με αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου Ι ή ΙΙ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, πνευμονική ίνωση, και καρκίνος πνεύμονα), η μέτρηση αερίων αίματος είναι αναγκαία κατά την αρχική χορήγηση της οξυγονοθεραπείας. Η ανανέωση της συνταγογράφησης της οξυγονοθεραπείας διενεργείται βάσει οξυμετρίας.

Για οξείες καταστάσεις αναπνευστικής ανεπάρκειας που απαιτούν οξυγονοθεραπεία, απαιτείται η μέτρηση αερίων αίματος για τον προσδιορισμό του τύπου της αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή για την χορήγηση της οξυγονοθεραπείας