Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Επιτέλους! Τροπολογία δίνει κομμάτι της Πρωτοβάθμιας στους φαρμακοποιούς!

Και οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. 

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή, οι αδειούχοι φαρμακοποιοί μπορούν να προβαίνουν σε συγκεκριμένες πράξεις πρωτοβάθμιας υγείας με στόχο την απρόσκοπτη συνέχεια της φροντίδας του πληθυσμού σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ρύθμιση, επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως Μονάδας Πρωτοβάθμιας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να.....


..... προβαίνει στη διενέργεια εποχιακού εμβολιασμού και στη χορήγηση αντιτετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική πιστοποίηση.

Αναφέρεται επίσης στην τροπολογία για το ίδιο θέμα, ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της πιστοποίησης.

Στην ίδια τροπολογία αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που αφορούν περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη αποζημίωση στους παρόχους του ΕΟΠΥΥ, για τη δαπάνη των χορηγηθέντων φαρμάκων και ειδών, ακόμη και εάν δεν υφίστανται τα πρωτότυπα παραστατικά, λόγω απώλειας ή καταστροφής.

Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών, με αφορμή την θεομηνία που έπληξε τους συναδέλφους στην Μάνδρα Αττικής. 

Διαβάστε την τροπολογία

Τροπολογία για τον εμβολιασμό από φαρμακοποιούς