Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στα παιδιά από τον ΕΟΠΥΥ

Τροπολογία του υπουργείου Υγείας, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπει την προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα στα παιδιά από τον ΕΟΠΥΥ.

Την προληπτική και θεραπευτική οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικο πληθυσμό από τον ΕΟΠΥΥ, πέραν αυτής που παρέχεται από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες μονάδες, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νέο αθλητικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση,


....... «με υπουργική απόφαση καθορίζονται μεταξύ άλλων ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της περιοχής ενώ ανάμεσα στον ΕΟΠΥΥ και την «Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία» υπογράφεται συμφωνία πλαίσιο στην οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των μερών, οι οικονομικοί όροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ