Στην εποχή της πληροφορίας, το παλιό, πατερναλιστικό πρότυπο, στο οποίο οι ασθενείς απλά «έκαναν όπως τους έλεγαν», έχει αντικατασταθεί από μια πιο συνεργατική διαδικασία, κατά την οποία οι ασθενείς θέλουν να ξέρουν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Έτσι η συμμετοχική λήψη απόφασης αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Η μετάβαση από τον «πατερναλισμό στην αυτονομία» του ασθενή προϋποθέτει ότι οι ασθενείς έχουν όλες τις πληροφορίες, που απαιτούνται, ώστε να κατανοήσουν την εξέταση ή τη θεραπεία, στην οποία θα πρέπει να υποβληθούν.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε η Αναπλ. Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Dr Έφη Σίμου, αναφερόμενη στη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο Ελπίς, με θέμα «Λήπτες υπηρεσιών και Επαγγελματίες Υγείας: Ανάπτυξη Σχέσεων Σεβασμού και Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης».


 

Από την πλευρά της, η Dr Αφροδίτη Βελουδάκη, Ειδικός Επικοινωνίας της Υγείας και Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis,παρουσίασε ορισμένα από τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού προγράμματος Health Communication Training for Health Professionals (2015-2018), για την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με την έρευνα:
  • Σχεδόν 9 στους 10 των επαγγελματιών υγείας θεωρούν πως η εκπαίδευση στην επικοινωνία της υγείας είναι απαραίτητη, τόσο για τους γιατρούς, όσο και για τους νοσηλευτές. 
  • Εντούτοις, περίπου 1 στους 2 δηλώνει πως δεν έχει συμμετάσχει σε εκπαίδευση για την επικοινωνία της υγείας.
  • Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με τη μικρότερη εμπειρία εκπαίδευσης στην επικοινωνία της υγείας. 
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος, ο οποίος χαιρέτησε την πρωτοβουλία δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας του δημόσιου τομέα με τους πολίτες-λήπτες υπηρεσιών υγείας.

Η κ. Δάφνη Γαβρίλη, Πρόεδρος του 7ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, συνεχάρη το Νοσοκομείο για το άνοιγμα του διαλόγου με τον πληθυσμό ευθύνης του.

Τις ενδιαφέρουσες και επιμορφωτικού χαρακτήρα ομιλίες καθώς και τη διαδρασιακή συζήτηση συντόνισαν η κ. Ιω. Διαμαντοπούλου, Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ και ο κ. Χρ. Βαράκης, Διοικητής του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ».

Ο Dr Τάκης Βιδάλης, Νομικός και Επιστημονικός Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αναφέρθηκε στην Ιατρική και Νοσηλευτική Δεοντολογία, με έμφαση στην επίδρασή τους στα δικαιώματα των ασθενών, στη σύγχρονη εποχή όπου ο ασθενής αναγνωρίζεται ως ενεργός συμμέτοχος και όχι ως παθητικός αποδέκτης της ιατρικής πράξης. Η ομιλία του κ. Βιδάλη ερέθισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και συζητήθηκαν μια σειρά ζητημάτων και ηθικών διλημμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην καθημερινή πρακτική φροντίδα των ασθενών, ενώ η ανάπτυξη πραγματικών περιστατικών υποβοήθησε τους συμμετέχοντες στην κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου. Τέλος, ο κ. Βιδάλης επισήμανε ότι, ενώ έχουμε νομοθετήσει την Ιατρική και Νοσηλευτική Δεοντολογία δεν έχουμε συστήσει το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο με «επίκεντρο τον ασθενή».

Ο κ. Λευτέρης Μπουρνουσούζης, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Περιφ. Τμήματος Αττικής ΠΣΦ – ΝΠΔΔ και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, αναφέρθηκε στο ρόλο και στις προκλήσεις που καλείται να ανταπεξέλθει η Επιτροπή Ελέγχου της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Τόνισε δε, πως η πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, οι αξιοπρεπείς συνθήκες παροχής και συνέχειας της φροντίδας υγείας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων κ.ά. δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται από όλους μας, εάν θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε ένα πραγματικά ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας στη χώρα.

Μετά το πέρας της ημερίδας, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Χρήστος Βαράκης, συνεχάρη τους ομιλητές για τις εξαιρετικού ενδιαφέροντος εισηγήσεις τους, αλλά και τους συμμετέχοντες για τις καίριες παρατηρήσεις τους, που αναζωπύρωσαν το διάλογο και επεσήμανε τη σταθερή προσήλωση τόσο της Διοίκησης, όσο και ολόκληρου του προσωπικού του Νοσοκομείου στη διαρκή αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στο πλαίσιο της έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης του, το  Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ανέθεσε τις επισιτιστικές υπηρεσίες της εκδήλωσης στην Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. Αττικής «Αθηνά-Ελπίς», στηρίζοντας το έργο του συνεταιρισμού στην εργασιακή ένταξη/επανένταξη και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

πηγή: healthmag