Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Αποζημίωση ΕΟΠΥΥ για ακουστικά βαρηκοΐας

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει ακουστικά βαρηκοΐας, που έχουν ενταχθεί στο μητρώο. Η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στα 600€ και η συμμετοχή είναι 25% (10% για παιδιά μέχρι 16 ετών).

Σε περίπτωση αμφοτερόπλευρης βαρηκοΐας, χορηγείται και αποζημιώνεται και δεύτερο ακουστικό, όταν η βαρηκοΐα ξεπερνά τα 80 decibell αμφοτερόπλευρα.
 
Οι πάροχοι συνάπτουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθούν. Σε περίπτωση που δεν συνάψουν σύμβαση, ο Οργανισμός αποζημιώνει τον δικαιούχο, με βάση την ιατρική γνωμάτευση, το επισυναπτόμενο ακοόγραμμα και το παραστατικό αγοράς.

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στην κεντρική σελίδα μας με τα «Αναλώσιμα»


 

Σε αυτό, αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, η συνολική ποσότητα που παραδόθηκε στον δικαιούχο και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.

Η αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ στον δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή αποζημίωσης που έχει ορίσει το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ τα ακουστικά μπορούν να αντικατασταθούν κάθε τέσσερα χρόνια.

Σε παιδιά μέχρι 16 ετών, τα ακουστικά βαρηκοΐας αντικαθίστανται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι η ακουστική τους οξύτητα επιδεινώνεται και αυτό αποδεικνύεται με συγκριτικά ακοογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας.

Η συμμετοχή στην δαπάνη είναι 10%. Οι λοιποί δικαιούχοι, συμμετέχουν στην αξία των ακουστικών κατά 25%.

Με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), αποζημιώνονται χωρίς συμμετοχή στην οριζόμενη τιμή αποζημίωσης, ο επεξεργαστής ήχου Baha και ο επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος.

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει και τα αναλώσιμα του επεξεργαστή ομιλίας του κοχλιακού εμφυτεύματος, με συμμετοχή δικαιούχου κατά 25%.

Οι δαπάνες επισκευών περιλαμβάνονται στη σύμβαση και στην εγγύηση των ακουστικών.

Δείτε τον κατάλογο με τα είδη που αποζημιώνονται ΕΔΩ
 
πηγή: ιατρονετ