Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

My Green List Νέα υπηρεσία από το δίκτυο φαρμακείων Green Pharmacy του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των φαρμακείων του δικτύου Green Pharmacy του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ δημιουργήθηκε η υπηρεσία "my GREEN LIST".

Πρόκειται για ένα έντυπο προσφορών διάρκειας 3 μηνών με παροχή εκπτώσεων στον τελικό πελάτη που θα κάνει χρήση της Κάρτας Φροντίδας.

Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι να:
  • αποτελέσει κίνητρο για απόκτηση της Κάρτας Φροντίδας από ένα φαρμακείο του δικτύου
  • αυξηθεί η χρήση της Κάρτας Φροντίδας από τους κατόχους της επιλέγοντας αγορά από ένα φαρμακείο του δικτύου
  • δημιουργηθεί η αντίληψη στο κοινό ότι σε ένα φαρμακείο του δικτύου μπορεί να βρει προϊόντα του ενδιαφέροντός του σε ανταγωνιστικές τιμές
  • ενισχυθεί η πιστότητα του πελατολογίου του φαρμακείου (επαναλαμβανόμενη πώληση)
  • εμπλουτιστεί το μείγμα προϊόντων που αγοράζει το κοινό του φαρμακείου
  • παρακινήσει σε αγορά παραφαρμάκου το κοινό που είναι προσανατολισμένο μόνο ή κυρίως σε αγορά φαρμάκου από το φαρμακείο
  • να καθιερωθεί η αναγνωρισιμότητα του brand Green Pharmacy στη συνείδηση του κοινού
Η υπηρεσία "my GREEN LIST" θα επικοινωνηθεί έντονα στο φαρμακείο με έντυπα, δείκτες ραφιών, προβολές οθόνης και αφίσα βιτρίνας που θα δίνει τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με την ηλεκτρονική μορφή του εντύπου, μέσω QR code, για όσους δεν επιθυμούν (λόγω πανδημίας) να κρατήσουν στα χέρια τους το έντυπο.

Παράλληλα θα υπάρχει έντονη ψηφιακή προβολή και προώθηση μέσω του Facebook και του δικτύου της Google.

Επισκεφτείτε το website του δικτύου Green Pharmacy, www.greenpharmacies.gr και δείτε το έντυπο προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή επιλέγοντας myGREENLIST