Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

ΠΦΣ: Επαναφορά εξ αποστάσεως συνταγογράφησης και μη διάθεση rapid-test από φαρμακεία


 ΣAΣ ENHMEPΩNOYME OTI 1/ EΠANAΦEPETAI ME TO APΘPO 23 TOY N.4737(ΦEK A' 204/22.10.2020) H ΔIAΔIKAΣIA THΣ EΞ'AΠOΣTAΣEΩΣ ΣYNTAΓOΓPAΦHΣHΣ ΦAPMAKΩN XPONIΩN ΠAΘHΣEΩN ΣTAΘEPHΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ AΓΩΓHΣ, ME KOINOΠOIHΣH TOY barcode THΣ ΣYNTAΓHΣ AΠO TON IATPO ΣTON ΔIKAIOYXO, ME OΠOIOΔHΠOTE TPOΠO (OΠΩΣ IΣXYE ME THN ΠPOHΓOYMENH ΠNΠ) -2/ ΣYMΦΩNA ME TO APΘPO 31 TOY IΔIOY NOMOY AΠAΓOPEYETAI AΠO ΦYΣIKA ΠPOΣΩΠA, H ΔIAΘEΣH KAI XPHΣH IATPOTEXNOΛOΓIKΩN ΠPOIONTΩN ΠOY XPHΣIMOΠOIOYNTAI ΓIA TH ΔIENEPΓEIA ΔOKIMAΣIΩN TAXEΩN MOPIAKΩN EΛEΓXΩN , ΓIA METPHΣH H ANIXNEYΣH ANTIΣΩMATΩN ΠOY ΣYNΔEONTAI ME TON KOPΩNOIO COVID-19.