Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Επέκταση συμφωνίας με τον Δικηγόρο Ηλία Δημητρέλλο


 H επιτυχημένη συμφωνία συνεργασίας την οποία συνήψαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο δικηγόρος Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με σκοπό την παροχή διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο σε ειδικά θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας, επεκτείνεται και στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Ο κ. Δημητρέλλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στα θέματα Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας Φαρμακείων και η συμβολή του είναι καθοριστική στην εκπαίδευση των φοιτητών Φαρμακευτικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, αφενός μεν με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, αφετέρου δε με το ενωσιακό κεκτημένο σε ζητήματα που αφορούν στα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς.Με δεδομένο ότι η Φαρμακευτική είναι ένα ρυθμιζόμενο επάγγελμα και ο Φαρμακοποιός ένας Επαγγελματίας Υγείας, ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι οι φοιτητές να είναι εις βάθος γνώστες της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας. Η συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον κ. Δημητρέλλο εξυπηρετεί ακριβώς αυτό τον στόχο.