Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

ΕΦΚΑ: Παράταση καταβολής δόσεων εκκαθάρισης 2019


 Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετική τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, παρατείνεται η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 καθώς και των νέων δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017 και 2018, έως την 31.3.2021.

Λόγω της ανωτέρω παράτασης... ...δόσεις εκκαθάρισης με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την 30.11.2020, δεν θα εκτελεστούν μέσω Άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Οι αντίστοιχες δόσεις θα αναζητηθούν την 31.03.2021.