Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

ΕΟΠΥΥ: «Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται ΔΥΟ διαφορετικές ασφαλιστικές ενημερότητες»

Με βάση έγγραφο που απεστάλη από την ΠΕ.ΔΙ. Έδεσσας στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πέλλας, υπάρχει το ενδεχόμενο για ορισμένους φαρμακοποιούς να ζητούνται δυο διαφορετικού τύπου ασφαλιστικές ενημερότητες

Πότε μπορεί να συμβεί αυτό; 

Αυτό λοιπόν - σύμφωνα με το έγγραφο - συμβαίνει όταν εμφανίζεται το μήνυμα «... Με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα, από το μηχανογραφημένο σύστημα, στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι είστε υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω της ιδιότητάς σας, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Ως εκ τούτου υποχρεούστε στην προσκόμιση αντίστοιχου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.»

Σε αυτή την περίπτωση - τονίζεται στο έγγραφο - ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον φορέα ασφάλισης (πχ. ΤΣΑΥ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Στο έγγραφο επισημαίνεται επίσης ότι κάθε αποδεικτικό φορολογικής-ασφαλιστικής ενημερότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα τίτλο πληρωμής (μία συναλλαγή) ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του.

Δείτε το έγγραφο:
ΕΟΠΥΥ Πέλλας προς φαρμακοποιούς: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτούνται ΔΥΟ ασφαλιστικές ενημερότητες by farmakopoioi on Scribd