Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Ενημέρωση αναφορικά με το clawback των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαπιστώθηκε μετά από αναφορές συναδέλφων ότι είχε επιβληθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε εισπραχθεί εσφαλμένα από τον ΕΟΠΥΥ clawback α ́ και β ́ εξαμήνου του 2018, καθώς επίσης claw back α ́ και β ́ εξαμήνου του 2019.

Συγκεκριμένα εισπράχθηκε - από λάθος του Οργανισμού όπως διαπιστώθηκε - clawback για το ιατροτεχνολογικό σκεύασμα aerochamber.

Σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγραφος 1, του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως και με το άρθρο 34 του νόμου 4417/2016 ως ισχύει, προβλέπεται ότι το υπερβάλλον ποσό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα, είτε από τους εισαγωγείς/διανομείς / προμηθευτές σε περίπτωση που το προϊόν εισάγεται.

Επομένως βάσει της νομοθεσίας το clawback λιανικών πωλήσεων δεν επιβάλλεται στους Παρόχους (Φαρμακοποιούς και άλλους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 

Όσον αφορά την ενοικίαση συμπυκνωτών οξυγόνου για τα έτος 2018 και συμπυκνωτών οξυγόνου, C-PAP και Bi-PAP για το έτος 2019, επιβάλλεται claw back σύμφωνα με την νομοθεσία , για τους παραγωγούς οξυγόνου όπως θεωρούνται όλοι οι Πάροχοι (φαρμακοποιοί και μη), αφού η ενοικίαση είναι παροχή υπηρεσίας και όχι πώληση ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 

Το clawback δηλαδή επιβάλλεται στην ενοικίαση της συσκευής ανά μήνα, και όχι στην αγορά του μηχανήματος.

 

 

Το σχετικό email που απεστάλη από το ΕΔΑΠΥ προς όλους τους παρόχους (φαρμακοποιούς και μη) περί δυνατότητας ρύθμισής 120 δόσεων, αφορούσε σύμφωνα με τα παραπάνω το claw back του ενοικίου συμπυκνωτή και άλλων συσκευών και όχι οτιδήποτε άλλο.

Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Προεδρείου του ΠΦΣ, παρουσία και του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ κ. Δημητρέλλου. Στην συνάντηση διαπιστώθηκε και αναγνωρίστηκε εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, το λάθος της επιβολής claw back για τα aerochamber.

Ο νόμος και η σύμβαση που υπογράφτηκε τότε, δεν αναφέρουν ότι εξαιρούνται από το clawback του ενοικίου τα φαρμακεία σε σχέση με τους άλλους παρόχους. Το ίδιο συμβαίνει και για το rebate που πληρώνουμε από τότε που υπογράφτηκε η σύμβαση.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος του ΠΦΣ την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου με την Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώ Καρποδίνη, η ίδια του ανέφερε ότι οι υπηρεσίες θα βρουν τρόπο ώστε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων που παρανόμως παρακρατήθηκαν από τους συναδέλφους φαρμακοποιούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι η σύμβαση που υπογράφτηκε στις 02 Ιανουαρίου του 2017 δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην πλειοψηφία των συναδέλφων και επιβλήθηκαν μεγάλες περικοπές στα φαρμακεία μας. Ήταν μια σύμβαση που υπογράφτηκε χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα εκτέλεσης των γνωματεύσεων (εκτελούσαμε στα τυφλά). Έγιναν τεράστιες προσπάθειές από τον ΠΦΣ με προτάσεις και παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΕΔΑΠΥ (εφαρμογή κοφτών, ηλεκτρονική έγκριση ΑΥΣ, επιβολή άυλης ταινίας γνησιότητας στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ηλεκτρονική έκδοση και εκτέλεση γνωμάτευσης και πολλά άλλα) για να επιλυθούν προβλήματα που συνεχώς προέκυπταν, να εξαλειφθούν τα λάθη και να περιοριστεί η διαδικασία του ελέγχου. 

Η σημερινή διοίκηση του ΠΦΣ έχει δεσμευτεί να επαναδιαπραγματευτεί βασικά σημεία της συλλογικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό θα καταθέσουμε στο ΔΣ του ΠΦΣ τις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν με τον ΕΟΠΥΥ, προς όφελος και των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ αλλά και των συναδέλφων φαρμακοποιών.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ