Τρίτη 20 Απριλίου 2021

ΠΦΣ: Ενημέρωση αναφορικά με την αποστολή στοιχείων στον ΕΦΚΑ για γρηγορότερη απονομή συντάξεων

Αριθμ. Πρωτ. 1924

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στα πλαίσια αναδιαμόρφωσης των υπηρεσιών του έχει θέσει ως προτεραιότητα του την επίσπευση της Απονομής των Συντάξεων στους ασφαλισμένους του με ψηφιακό τρόπο, με αντικατάσταση δηλαδή της χειρόγραφης Απονομής με μηχανογραφικό τρόπο.

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, 


....ο e-ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει την αποστολή Emails προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με το link για την μηχανογραφική εφαρμογή για την καταχώρηση βεβαιώσεων διαγραφής των ασφαλισμένων από τα μητρώα τους. Η πλατφόρμα αυτή θα αντικαταστήσει την χειρόγραφη διαδικασία.

Ωστόσο, μέχρι να επιβεβαιωθεί η λειτουργικότητα της πλατφόρμας, παρακαλούμε τους συναδέλφους να μην προβούν σε καμία ενέργεια καταχώρησης στοιχείων.

Ενημέρωση και οδηγίες χρήσης θα σας αποσταλούν μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας.

Με Εκτίμηση,


Ο πρόεδρος Απ. Βαλτάς

Ο γεν,. Γραμματέας Σερ. Ζήκας