Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

Επιστροφή εσφαλμένως παρακρατηθέντος clawback


Αθήνα, 31.3.2021

Αρ. Πρωτ. 1602

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: Επιστροφή εσφαλμένως παρακρατηθέντος clawback

Όπως σας είχαμε ενημερώσει τα λανθασμένως παρακρατηθέντα ποσά clawback για aerochamber κλπ θα επιστραφούν.

Στην ατομική καρτέλα των συναλλασσομένων υπάρχουν νέες βεβαιώσεις χωρίς το ποσό που εσφαλμένα παρακρατήθηκε και θα επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον ΕΟΠΥΥ. 

Η διαδικασία αυτή θα γίνει με έγκριση του μεθεπόμενου ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και θα υπάρχει νεώτερη ενημέρωση.

 

 

 

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΒΑΛΤΑΣ                ΖΗΚΑΣ